Verzuimregie abonnement

Samenwerking levert de beste resultaten.

Lees meer

Ondersteuning eigen regie

We ondersteunen op verschillende manieren bij het faciliteren en inregelen van uw eigen regie.

Lees meer

Verzuimregie abonnement

Met dit abonnement voldoet u volledig aan uw wettelijke verplichtingen in de Arbowet. Wij ondersteunen bij de begeleiding gedurende de twee jaar loondoorbetalingsplicht en de Wet verbetering Poortwachter, Ziektewet en de tien jaar WIA daarna. U draagt immers linksom via het UWV of rechtsom via een verzekeraar de kosten en verantwoordelijkheden. We geloven dat samenwerking de beste resultaten oplevert en daarbij passen heldere afspraken, korte opzegtermijnen, lage basistarieven, vaste contactpersonen en korte lijnen.

U voert als werkgever zelf de regie, maar kunt snel gespecialiseerde hulp inschakelen. 2grip stuurt desgewenst gevraagd en ongevraagd bij, zodat u zeker weet dat het resultaat optimaal blijft. Dat geeft rust en vertrouwen.

 • Beperking van de verzuimkosten, risico’s en andere gevolgen van verzuim
 • Persoonlijke aanpak, korte lijnen en een vaste contactpersoon
 • Strakke regie op het verzuimproces
 • Samenwerking met bedrijfsarts en andere betrokkenen in het proces
 • Beschikking over een innovatief verzuimregie systeem; dit geeft inzicht, duidelijke rapportages en dit helpt verzuim te beheersen, te beïnvloeden en te sturen en voldoet aan alle AP (Authoriteit Persoonsgegevens) eisen.

Ondersteuning eigen regie

We ondersteunen op verschillende manieren bij het faciliteren en inregelen van uw eigen regie. De volgende elementen kunnen hierbij ondersteunen:

Dossieranalyse individueel verzuim / 2nd Opinion

 • Heeft u het gevoel dat een dossier niet goed loopt? Resultaat van een dossieranalyse is inzicht in de financiële risico’s, de rolverdeling tussen partijen in het proces en een praktisch advies. U krijgt een actieplan met concreet einddoel.

Praktische ondersteuning

 • Leveren van ondersteuning of tijdelijke opvang van extra werkdruk als casemanager of arbeidsdeskundige.

Coaching van uw eigen interne casemanager

 • Resultaat is een effectieve begeleiding die leidt tot duidelijke processturing, structurele inbedding van casemanagement in uw organisatie, optimale kostenbeheersing en daling van verzuim.

Wij leiden uw verzuimproject, zoals:

 • Onderzoek, analyse en advies naar de beïnvloedbare oorzaken van verzuim
 • Projectleiderschap van het project dat tot doel heeft verzuim(kosten) te verlagen
 • Structurele inrichting van een ‘eigen regie model’ op verzuim
 • Geven van verzuimtrainingen aan HR en leidinggevenden
 • Het geven van inzicht in alle geldstromen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Borgen van alle mogelijkheden voor co-financiering bij verzekeraars, benutten van subsidies en premiekortingen en andere financieringsmogelijkheden
 • Inrichten van eigenrisicodragerschap voor de WGA

CONTACT ADRES

Kerkenbos 1049
6546 BB Nijmegen
024 – 35 00 636
regie@2grip.nl

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

FG@2grip.nl

Klachten over de dienstverlening
Klacht@2grip.nl

CONTACT DETAILS

024 – 35 00 636
regie@2grip.nl

OPENINGSTIJDEN

Ma – vr: 09.00 – 17.00 uur
Za: op afspraak
Preact: altijd toegankelijk