Skip to main content

grip op
verzuim

verzuimregie
abonnement

Met dit abonnement voldoe je volledig aan jouw wettelijke verplichtingen in de Arbowet. Wij ondersteunen bij de begeleiding gedurende de twee jaar loondoorbetalingsplicht en de Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet en de tien jaar WIA daarna. Je draagt immers linksom via het UWV of rechtsom via een verzekeraar de kosten en verantwoordelijkheden. We geloven dat samenwerking de beste resultaten oplevert en daarbij passen heldere afspraken, korte opzegtermijnen, lage basistarieven, vaste contactpersonen en korte lijnen.

Je voert als werkgever zelf de regie, maar kunt snel gespecialiseerde hulp inschakelen. 2grip stuurt desgewenst gevraagd en ongevraagd bij, zodat je zeker weet dat het resultaat optimaal blijft. Dat geeft rust en vertrouwen.

neem
contact
op

ondersteuning
eigen regie

We ondersteunen op verschillende manieren bij het faciliteren en inregelen van jouw eigen regie. De volgende elementen kunnen hierbij ondersteunen:

  • Dossieranalyse individueel verzuim / 2nd Opinion
  • Praktische ondersteuning
  • Coaching van je eigen interne casemanager
  • Wij leiden jouw verzuimproject
meer over ons

bekijk ook onze andere diensten:

grip op
kosten

arbeids-
deskundig advies

arbeids-
geneeskundig
advies

grip op kosten

arbeids-
deskundig advies

arbeids-
geneeskundig advies