Skip to main content

arbeids-
deskundig
advies

arbeidsdeskundig advies of ondersteuning

Je werknemer is enige tijd ziek en je wilt advies:

  • Over de mogelijkheden in eigen werk te hervatten, in aangepast eigen werk of in passend ander werk bij eigen of andere werkgever
  • De inschatting of je als werkgever voldoende aan de re-integratie doet
  • Of over het bekorten van een sanctie van het UWV

Of je wilt advies over of ondersteuning bij:

  • Het aantekenen van bezwaar bij een sanctie van het UWV
  • Het aantekenen van bezwaar bij een beschikking WIA
  • Het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV

neem
contact
op

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt?
IVA in plaats van WGA!

Heeft jouw medewerker 80-100% WGA gekregen? Vaak is het nu of in de toekomst mogelijk om van een 80-100% WGA een IVA te maken. Dit is goed voor je werknemer en hiermee bespaar je mogelijk 10 jaar uitkering!

maak een afspraak

bekijk ook onze andere diensten:

grip op
verzuim

grip op
kosten

arbeids-
geneeskundig
advies

grip op verzuim

grip op kosten

arbeids-
geneeskundig advies