Skip to main content

arbeids-
geneeskundig
advies

visie

Kenmerken van de bedrijfsartsen zijn ondernemerschap, snelheid in re-integratie naar eigen – en aangepast werk en samenwerking met een netwerk van gecertificeerde bedrijven en professionals. De bedrijfsarts is een onafhankelijk en objectief adviseur, zowel naar de werkgever als naar de werknemer. De bedrijfsarts is gecertificeerd en BIG-geregistreerd.

verzuimbegeleiding eigen regie

Centraal in de dienstverlening staat de ondersteuning van het Eigen Regie model, waarbij een belangrijke rol voor de leidinggevenden en medewerkers is weggelegd in verzuim- en gezondheidsmanagement. De bedrijfsarts is hierbij sparringpartner en vertaalt ziekte en gezondheid naar belastbaarheid in relatie tot het verrichten van werk.

Het werk wordt niet alleen vanuit de spreekkamer verricht. Bij voorkeur blijft de bedrijfsarts op de hoogte van ontwikkelingen in de organisatie, kijkt op de werkplekken en voert regelmatig overleg met leidinggevenden. Tevens vindt desgewenst overleg plaats met de OR, RvB en/of een MT.

- gecombineerd met casemanagement

Hierbij geldt hetzelfde, met het verschil dat de HR-afdeling en/of de direct leidinggevenden tevens proactief ondersteund en begeleid worden door een casemanager en/of arbeidsdeskundige. Zie ook onze andere dienstverlening.

neem
contact
op

eigenaarschap

Naast de terugkeer bij verzuim is er altijd aanvullend aandacht voor terugvalpreventie, leefstijladviezen en inzetbaarheid op de lange termijn (ook wanneer er geen sprake is van verzuim). Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de te nemen eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers om inzetbaar te blijven (eigenaarschap).

maak een afspraak

bekijk ook onze andere diensten:

grip op
verzuim

grip op
kosten

arbeids-
deskundig advies

grip op verzuim

grip op
kosten

arbeids-
deskundig advies