Skip to main content

privacyreglement dienstverlening

2grip B.V. hecht grote waarde aan privacy en het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze klanten en cliënten. Als arbodienst is het opslaan en verwerken van persoonsgegeven een noodzakelijk onderdeel van de werkzaamheden van 2grip B.V.

Het privacyreglement is bedoeld als:
• richtlijn voor de manier waarop 2grip B.V. omgaat met persoonsgegevens
• informatie voor personen van wie 2grip B.V. persoonsgegevens verwerkt
• uitwerking van de manier waarop 2grip B.V. de regels met betrekking het verwerken van persoonsgegevens

privacyreglement