Skip to main content

klachtenreglement

2grip B.V. heeft als doel haar klanten zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden. Hierbij zijn zaken zoals inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, communicatie en informatievoorziening van groot belang. Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hechten er grote waarde aan dat je ons hiervan op de hoogte stelt.

In dergelijke gevallen treedt onze klachtenregeling in werking. Een klacht wordt door ons beschouwd als een kans onze dienstverlening nog verder te verbeteren indien je jouw ongenoegen aan ons kenbaar maakt. Wanneer je een klacht hebt betreffende onze dienstverlening, de bejegening of werkwijze verzoeken wij je vriendelijk om jouw klacht eerst te bespreken met je contactpersoon en/of de veroorzaker van de klacht.

klachtenreglement