Grip op kosten

WIA en eigenrisicodrager WGA
2grip onderzoekt hoe u zo veel mogelijk kosten bespaart, maar wel weet dat u alles goed geregeld heeft. Eigenrisicodragerschap WGA is meer dan alleen een betere premie en biedt veel meer (besparings)mogelijkheden!

  • U betaalt premie aan het UWV, maar wilt weten hoeveel en waarvoor
  • U wilt eigenrisicodrager worden voor de WGA
  • U bent eigenrisicodrager, maar heeft vragen over de praktische gevolgen
  • U heeft een arbeidsongeschikte medewerker (WIA of WAO bijvoorbeeld) en wilt weten wat dit nu betekent, wat de beste oplossing is en hoe hiermee om te gaan

We bieden analyse, advies en ondersteuning als het gaat om eigenrisicodragerschap voor de WGA en alles wat te maken heeft met praktische inrichting, het maken van afspraken met verzekeraars en het borgen van administratieve processen. Daarbij is het belangrijk dat uw re-integratiebeleid in deze 10 jaar goed aansluit bij uw verzuimbeleid.

WIA instroom en wat nu?
Wij bieden een goede analyse en perspectief als iemand de WIA instroomt:

  • (Keuze)mogelijkheden en scenario’s
  • Financiële consequenties
  • Arbeidsrechtelijke consequenties

CONTACT ADRES

Kerkenbos 1049
6546 BB Nijmegen
024 – 35 00 636
regie@2grip.nl

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

FG@2grip.nl

Klachten over de dienstverlening
Klacht@2grip.nl

CONTACT DETAILS

024 – 35 00 636
regie@2grip.nl

OPENINGSTIJDEN

Ma – vr: 09.00 – 17.00 uur
Za: op afspraak
Preact: altijd toegankelijk