Arbeidsgeneeskundig advies

Visie
Met ervaring in de arbeidsgeneeskunde, orthopedie, sportgeneeskunde en huisartsgeneeskunde heeft de bedrijfsarts een brede blik op werk en gezondheid. Naast de aandacht voor verzuim kijkt hij sterk naar de te nemen verantwoordelijkheid van de werknemer en werkgever om de duurzame inzetbaarheid te verhogen.

Andere kenmerken van de bedrijfsarts zijn ondernemerschap, snelheid in re-integratie naar eigen, danwel aangepast werk en samenwerking met een netwerk van gecertificeerde bedrijven en professionals. De bedrijfsarts is een onafhankelijk en objectief adviseur, zowel naar de werkgever als naar de werknemer. De bedrijfsarts is gecertificeerd en BIG-geregistreerd.

Arbeidsgeneeskundige verzuimbegeleiding Eigen Regie
Centraal in de dienstverlening staat de ondersteuning van het Eigen Regie model, waarbij een belangrijke rol voor de leidinggevenden en medewerkers is weggelegd in verzuim- en gezondheidsmanagement. De bedrijfsarts is hierbij sparringpartner en vertaalt ziekte en gezondheid naar belastbaarheid in relatie tot het verrichten van werk.

Het werk wordt niet alleen vanuit de spreekkamer verricht. Bij voorkeur blijft de bedrijfsarts op de hoogte van ontwikkelingen in de organisatie, kijkt op de werkplekken en voert regelmatig overleg met leidinggevenden. Tevens vindt desgewenst overleg plaats met de OR, RvB en/of een MT.

Eigenaarschap
Naast de terugkeer bij verzuim is er altijd aanvullend aandacht voor terugvalpreventie, leefstijladviezen en inzetbaarheid op de lange termijn (ook wanneer er geen sprake is van verzuim). Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de te nemen eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers om inzetbaar te blijven (eigenaarschap).

Arbeidsgeneeskundige verzuimbegeleiding Eigen Regie gecombineerd met casemanagement
Hierbij geldt hetzelfde als bovenstaand, met dat verschil dat de HR afdeling en/of de direct leidinggevenden tevens proactief ondersteund en begeleid worden door een casemanager en/of arbeidsdeskundige. Zie ook onze andere dienstverlening.

CONTACT ADRES

Kerkenbos 1049
6546 BB Nijmegen
024 – 35 00 636
regie@2grip.nl

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

FG@2grip.nl

Klachten over de dienstverlening
Klacht@2grip.nl

CONTACT DETAILS

024 – 35 00 636
regie@2grip.nl

OPENINGSTIJDEN

Ma – vr: 09.00 – 17.00 uur
Za: op afspraak
Preact: altijd toegankelijk