Skip to main content

En toen was er gedoe… 

Er wordt gesnauwd, misschien zelfs geschreeuwd of juist gezwegen, van constructieve communicatie is al lang geen sprake meer. De conflictsituatie lijkt uitzichtloos…

Dat mediation in zo’n situatie nuttig kan zijn, dat wist je waarschijnlijk wel, maar weet je ook dat je mediation kan inzetten vóórdat er ‘gedoe’ komt? Alles wat handig is om te weten over mediation hebben we hieronder voor jou op een rij gezet:

Mediation, wat is het?

Arbeidsmediation wordt meestal curatief ingezet wanneer het verzuim van een medewerker, minstens gedeeltelijk, te maken heeft met een verstoorde arbeidsrelatie of een arbeidsconflict. Arbeidsmediation kan echter ook preventief ingezet worden: ervoor zorgen dat (dreigende) arbeidsconflicten niet escaleren en verzuim voorkomen wordt.

Wanneer mediation, curatief:

 • Beiden partijen zijn bereid met de andere partij het gesprek aan te gaan
 • Beiden partijen vinden het belangrijk om tot een oplossing te komen van het conflict
 • Het conflict niet te ver is geëscaleerd

Wanneer mediation, preventief:

 • Wanneer een medewerker al langer niet goed presteert, zich regelmatig ziekmeldt en een conflict dreigt
 • Als de sfeer binnen de afdeling negatief wordt beïnvloed omdat medewerkers niet met elkaar matchen.
 • Wanneer de samenwerking tussen een leidinggevende en een medewerker verstoord raakt.
 • Als de communicatie tussen medewerkers op een afdeling vastloopt; 
 • Bij dreigende overspannenheid of burn-out of bij psycho-sociale problematiek met betrekking tot (dreigende) conflicten

Geen mediation:

 • Als partijen een principiële uitspraak van een rechter willen, bij voorkeur van de hoger beroepsrechter of de Hoge Raad. In zo’n geval ontbreekt de bewegingsruimte en is mediation niet geschikt.
 • Als partijen in een zodanig vergaande mate van conflict met elkaar verkeren dat ze een derde nodig hebben om een inhoudelijk oordeel te vellen.
 • Als een van beide partijen er niet in slaagt om bewegingsruimte bij zichzelf toe te laten.
 • Mediation is ongeschikt als methode wanneer op voorhand redelijkerwijs verwacht mag worden dat een bindende uitspraak van een onafhankelijke derde (de rechter, een arbiter of een bindend adviseur) een beter resultaat oplevert voor ten minste een van de partijen.
 • Als er een strafbaar feit gepleegd is

Maak kennis met de 2 gecertificeerde mediators van 2Grip en hun specialisme: 

Daphne heeft als allround mediator aandacht voor zowel preventieve als curatieve interventies, maar heeft zich met name gespecialiseerd in de curatieve kant van mediation. Daphne is analytisch, doelgericht en zuiver in haar beeldvorming. Zij brengt ruime ervaring mee zowel op het gebied van HRM, als verzuimbegeleiding. Deze combinatie maakt dat Daphne beide partijen goed kan vertegenwoordigen en een proces altijd ‘op maat’ begeleidt. 

Monique heeft zich gespecialiseerd in de preventieve kant van mediation. Monique combineert de-escalerende technieken vanuit de mediation met coachingstechnieken. Hierdoor worden beide partijen aangezet tot ander gedrag; gedrag dat een positieve bijdrage levert aan het (dreigende) conflict. Monique biedt praktische handvatten waardoor beiden partijen (weer) de regie en verantwoordelijkheid nemen en hierdoor zelf actief met een oplossing aan de slag gaan.