Skip to main content

Share & Shine! Ieder kwartaal zet 2Grip bedrijven in het zonnetje die op bevlogen wijze aandacht geven aan preventie en vitaliteit.  Dit keer wil 2Grip het licht schijnen op Woonwaarts: Annemieke van 2Grip ging in gesprek met Bianca van Raamsdonk, HRM adviseur bij Woonwaarts.

Wat is jullie visie als het gaat om preventie en vitaliteit?

Duurzame inzetbaarheid vinden wij belangrijk: privé en op het werk krijgen onze medewerkers te maken met veel veranderingen. Daar speelt Covid natuurlijk ook een rol in. Wij vinden het belangrijk onze medewerkers te ondersteunen zodat zij zowel metaal als fysiek veerkrachtig blijven.

Hoe zijn jullie begonnen?

Om te onderzoeken waar we stonden hebben we in 2020 twee onderzoeken uitgevoerd: Thuis bij Woonwaarts (uitgevoerd door Schouten & Nelissen) en een vitaliteitsonderzoek (uitgevoerd door Adaptics). Bij het eerste onderzoek lag de nadruk meer op de mentale kant en bij het tweede onderzoek op de fysieke kant. Bijna 90% deed hieraan mee. Op basis van de uitkomsten van de twee onderzoeken hebben we drie speerpunten bepaald waar we op inzetten om ons doel te bereiken. De speerpunten zijn:

* Veerkracht: het vermogen je aan te passen aan veranderingen, tegenslagen en stress.
* Verbinding (sociale verbondenheid): het gevoel erbij te horen, een band te hebben met je (naaste) collega’s. Je voelt je gezien en gewaardeerd.
* Verantwoorde leefstijl: goed eten, bewegen en een goede balans tussen werk en ontspanning.

Hoe maakten jullie dit concreet?

In 2021 besteedden we iedere twee maanden (extra) aandacht aan één van de drie speerpunten door activiteiten te organiseren. Daarnaast boden we doorlopende interventies aan. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om mentaal en fysiek vitaal en veerkrachtig te zijn en te blijven en daarom deel te nemen aan (delen van) het programma. Dit was soms een worsteling. Zeker in de huidige turbulente tijden waar het al lastig genoeg is om alle ballen in het dagelijks werk in de lucht te houden. Wat wij belangrijk vonden, was dat iedereen eraan mee kon doen. Dat er een variatie was qua aanbod, waar iedereen zich thuis bij voelde. Hiervoor was duidelijke communicatie, tijd en ruimte en afstemming op de behoeften van medewerkers essentieel. En indien nodig, het goede gesprek voeren met elkaar. 

Om de onderlinge verbondenheid te vergroten zijn we bijvoorbeeld gestart met speedbuddy’s. Er werden groepjes van 3 collega’s samengesteld. In deze groepen was er ruimte om samen af te spreken, te wandelen, maar ook voor uitwisseling, je had de tijd om met collega’s te bespreken: hoe gaat het? Voor een verantwoorde leefstijl organiseerden we een beweegchallenge. Hier deed ongeveer de helft van de medewerkers aan mee. We gebruikten hiervoor de app World Walking. We hebben er ook een prijs aan gekoppeld, dit werkte extra motiverend.

Om meer mensen bij onze initiatieven te betrekken zijn we gaan werken met ambassadeurs. Bij iedere afdeling kon een ambassadeur meedenken en initiatieven ontplooien. Maar ook andere collega’s dachten mee. De beweegchallenge is zo bijvoorbeeld tot stand gekomen. Daarnaast zijn we begonnen met een nieuwsbrief, maakten we een mini-website over veerkracht, deelden we in een vitaliteitsboekje tips over gezonde voeding, maar ook inspirerende voorbeelden van collega’s en beweegtips. Van alle gezonde recepten maakten we een receptenboekje. We hebben ook de vitaalbokaal in het leven geroepen; een (doorgeef)prijs voor een vitale collega. Toen het weer kon, hebben we een Goffertpark-picnic georganiseerd. Bij het NEC-stadion waren toen 80 collega’s. Fijn om weer ‘in het echt’ bij elkaar te zijn, ook dat deed de onderlinge verbondenheid goed.

Hoe weet je of het effect heeft gehad?

Effectmeten is moeilijk, je kan het wellicht zien aan verzuimcijfers, maar het is moeilijk te meten. Daarom onderzoeken we in 2022 opnieuw. 

Wat heeft nu je aandacht:

Vitaliteit en preventie krijgt bij ons continu aandacht; eerst meten we de huidige stand van zaken en de behoeften door middel van onderzoek, daarna gaan we initiatieven ontwikkelen. We blijven meedenken met collega’s en bedenken steeds: Wat kan er wel? We blijven vooruitkijken. Omdat we preventie een belangrijk thema vinden, hebben we het Preventieakkoord Nijmegen getekend: Dit lokaal preventieakkoord sluit naast de thema’s van het Nationaal Preventieakkoord ook aan bij de lokale kracht, ambities en mogelijkheden. Door het lokaal preventieakkoord te ondertekenen, sluiten organisaties aan bij de beweging ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ en geven zij aan intrinsiek gemotiveerd te zijn om zelf actief met andere partijen te willen werken aan gezondere inwoners en een gezondere stad.

Wil je ook jouw ervaring met ons delen? Heel graag! Neem contact op met Annemieke (Annemieke@2grip.nl) en zie je verhaal hier terug. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren!