Skip to main content

De vakantieperiode breekt weer aan. Hoewel de overheid aanraadt om zo veel mogelijk thuis te blijven, gaan mogelijk toch een aantal van jouw werknemers naar het buitenland op vakantie. Als een werknemer ziek wordt, dan is het afhankelijk van het gebied of ze recht hebben op loondoorbetaling.

Reist een werknemer naar een land met een oranje of rood reisadvies, dan kun je daar als werkgever niets tegen doen. Een werkgever kan een werknemer niet verbieden om in zijn eigen tijd naar een gebied af te reizen waar een negatief reisadvies voor geldt. Maar als de werknemer vervolgens ziek wordt of in quarantaine moet, is er niet altijd een loondoorbetalingsverplichting.

We zetten de diverse scenario’s op een rij:

Werknemer wordt ziek in een geel gebied
Als de werknemer ziek wordt tijdens een verblijf in een geel gebied, meldt hij zich ziek. Vanaf de ziekmelding is de werknemer niet meer op vakantieverlof maar met ziekteverlof. Ook als hij op dat moment nog in het buitenland is. Als werkgever stel je wel de gebruikelijke vragen:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling);
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is, in verband met het verhalen van loonkosten op deze derde (regresmogelijkheid).

In deze situatie heeft de werkgever de normale loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Werknemer reist naar oranje gebied
De populaire vakantielanden staan (nog) niet op de gele lijst. Ook reizen naar Italië, Frankrijk en Duitsland heeft een flink risico. Een oranje advies houdt in dat het land zelf aangeeft dat Nederlandse toeristen (nog) niet welkom zijn. Of dat de Nederlandse overheid aangeeft dat de het risico op een besmetting met het Coronavirus in dat land groter is dan in Nederland. Of dat reizen naar dit gebied om andere redenen wordt afgeraden. Gaat een werknemer toch naar een gebied met een oranje advies? Maak dan duidelijk dat je dat als werkgever niet wilt en leg uit waarom. Hiervoor kun je meerdere redenen aanvoeren. Als eerste is er de quarantaineplicht die geldt voor mensen die terugkeren uit een oranje land of gebied. Als werkgever is het verstandig om werknemers in deze quarantaineperiode te verbieden naar de werkplek te komen. Je hebt uiteraard ook de verplichting aan je overige werknemers om ze een veilige werkomgeving te bieden. Als dat betekent dat de werknemer in die periode helemaal niet kan werken, is dat een risico dat voor zijn eigen rekening komt en hoef je het salaris niet door te betalen. De werknemer heeft er zelf voor gekozen om naar het gebied te gaan met een negatief reisadvies.

Werknemer wordt ziek in een oranje gebied
De tweede reden is dat áls de werknemer inderdaad besmet raakt met het Coronavirus hij of zij dat risico bewust heeft genomen. Dat betekent ook dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever mogelijk vervalt. Afreizen naar een oranje gebied kan dus flinke consequenties hebben voor het loon van de werknemer. Als de werknemer doorgeeft te willen reizen naar een oranje gebied, dan doe je als werkgever verstandig aan om duidelijk te maken dat deze reis volledig voor het risico van de werknemer is.

Als de werknemer reist naar een rood gebied
Gebieden waar een rood reisadvies voor geldt zijn op dit moment grotendeels afgesloten voor reizigers. Dat betekent dat de grenzen zijn afgesloten en er in principe niemand in of uit kan. Als een land of gebied rood is, wordt afreizen ernstig afgeraden omdat er ‘levensbedreigende situaties kunnen ontstaan’. Landen of gebieden kunnen een rood reisadvies krijgen vanwege Corona, maar ook om andere redenen zoals oorlog. Reizen naar een dergelijk gebied zijn erg moeilijk, zo niet onmogelijk. Als een werknemer doorgeeft te willen reizen naar een rood gebied, gelden dezelfde werkgeversadviezen als voor reizen naar een oranje gebied.

Als het gebied gedurende het verblijf van de werknemer wijzigt van geel naar oranje of rood
In deze situatie gelden dezelfde werkgeversadviezen als voor reizen naar oranje gebied.