verzuim en
re-integratiebegeleiding

Vitale medewerkers in een gezonde werkomgeving. Daar zijn zowel de organisatie als de werknemers bij gebaat. Gezondheidsproblemen, spanningen thuis of op het werk kunnen echter leiden tot verzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid.

Medewerkers melden zich ziek en vanaf dat moment wordt er actie verwacht. Van de organisatie én van de medewerker.

In deze gedeelde verantwoordelijkheid voor het werken aan duurzame inzetbaarheid, is ondersteuning van een deskundig en onafhankelijk bedrijfsarts essentieel.

De bedrijfsartsen van 2grip zijn gecertificeerd en BIG-geregistreerd. 2grip werkt samen met de opleiding tot basisarts en bedrijfsarts van het Radboud UMC.

Onze bedrijfsartsen werken tijdens de verzuim en re-integratiebegeleiding intensief samen met andere professionals. Hierdoor krijgt de verzuim en re-integratiebegeleiding vanuit iedere professionele invalshoek de juiste aandacht.

ontmoet
ons team

bedrijfsartsen van 2grip

  • Verzuimbegeleiding/ ondersteuning in Wet Verbetering Poortwachter
  • Begeleiden van re-integratie van medewerkers
  • Begeleiden van complexe (sociaal) medische problematiek
  • Uitvoeren van aanstellingskeuringen en medische keuringen voor rijbewijs, taxipas en verzekeringen
  • Uitvoeren van preventieve onderzoeken (PAGO, PMO)
maak kennis met de bedrijfsartsen van 2grip

een poortwachterproof verzuimvolgsysteem

Tijdens de verzuim- en re-integratiebegeleiding maakt 2grip gebruik van PreAct Verzuim. Deze verzuimsoftware is volledig Poortwachter-proof en ingericht naar het verzuimbeleid van jouw organisatie. PreAct Verzuim bewaakt de sociale en verzuim wet- en regelgevingen, inclusief de modernisering van de ziektewet. PreAct Verzuim zorgt voor optimale communicatie en ondersteuning bij het verzuim- en re-integratieproces.

neem contact op