waar staan we voor

2grip levert grip en invloed op verzuim. Zaken bij 2grip zijn niet alleen goed geregeld, ze werken ook kostenbesparend.

Groot zijn door niet te groot te worden en de beste willen zijn in ons vak. Dat is 2grip. Een organisatie met een vaste kern van gedreven professionals uit alle disciplines van het speelveld. Samenwerken is onze kracht. Groot zijn wij dankzij onze ambitie en door werkelijke en structurele oplossingen te bieden.

maak een afspraak

Onze kernwaarden

Expertise

2grip vindt het belangrijk dat de kennis en kunde van onze professionals altijd up to date is, maar ook breed is: Wat de achtergrond van de ziekmelding ook is, onze professionals zijn altijd in staat begeleiding te bieden die aansluit bij de behoefte van de zieke werknemer. Daarnaast zijn de professionals van 2grip op de hoogte van wet en regelgeving en houden zij elke ontwikkeling op dit gebied bij. Zo kunnen zij werkgevers optimaal ondersteunen bij de stappen die zij volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet nemen.

Gedrevenheid

2grip vindt het belangrijk dat onze professionals een stapje extra zetten voor een optimale begeleiding. Sommige zieke werknemers hebben hetzelfde ziektebeeld, maar wat zij nodig hebben is voor iedere individu anders. Onze professionals zijn gedreven om voor iedereen persoonlijke begeleiding te bieden, zij zijn creatief in het vinden van oplossingen en het inzetten interventies die duurzame re-integratie/inzetbaarheid bevorderen.

Kwaliteit

De professionals van 2grip staan voor kwaliteit, dit betekent dat de dienstverlening altijd aansluit bij de vraag/de behoefte van de zieke werknemers én de werkgever. Door de kwaliteit van de dienstverlening kan 2grip óók een stap vooruitdenken, dit helpt de zieke werknemer en de werkgever bij het krijgen en houden van overzicht tijdens het re-integratieproces. 2grip ondersteunt en begeleidt, maar kan ook ingrijpen en bijsturen als dat nodig is, zodat belangrijke zaken in het re-integratieproces altijd voldoende aandacht krijgen.

Ontzorging

Werkgevers dragen zorg voor hun organisatie, dit doen zij op verschillende manieren, waarbij de meeste aandacht uiteraard uitgaat naar de dienst en/of het product dat de organisatie levert.

Om ervoor te zorgen dat het verzuim binnen de organisatie de juiste aandacht krijgt, ontzorgt 2grip de werkgever onder andere door de inzet van casemanagers. De casemanagers zorgt ervoor dat de werkgever voldoet aan alle re-integratie verplichtingen. Zij bewaken alle re-integratieprocessen en zorgen ervoor dat de werkgever op het juiste moment de juiste stappen zet, hierdoor maakt de werkgever geen onnodige kosten, en worden eventuele sancties voorkomen.

Partnership

2grip vindt het belangrijk om samen te werken tijdens de re-integratie. Verschillende professionals met uiteenlopende expertises ondersteunen werknemer én werkgever tijdens het re-integratieproces. Hierbij is de Wet Verbetering Poortwachter leidend, daarnaast vindt 2grip het belangrijk dat werknemers en werkgevers steeds de ruimte hebben om aan te geven wat zij nodig hebben. Ook preventief denkt 2grip graag mee zowel werknemers als werkgevers. Partnership uit zich met name in samenwerking; door samen te werken tijdens het re-integratieproces wordt voor alle partijen de betrokkenheid vergroot en het verantwoordelijkheidsgevoel versterkt.

Onze werkwijze in de praktijk

2grip biedt een proactieve en pragmatische verzuimaanpak, waarbij de focus ligt op mogelijkheden in plaats van beperkingen.

2grip geeft antwoord op vragen, zoals:

  • Hoe voorkomen we dat medewerkers – langdurig- uitvallen?
  • Welke perspectieven zijn er om te werken? Of snel weer aan de slag te gaan?
  • En hoe zorgen we ervoor dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven?

Onze dienstverlening is nooit standaard, onze diensten sluiten altijd aan bij de vraag/behoefte van de organisatie. Jouw organisatie kan gebruik maken van onze verschillende diensten en deze met elkaar combineren. Zo komen we tot een gezamenlijke aanpak van preventie en verzuim die past bij wat jouw organisatie nodig heeft.

Onze diensten op een rij

Bekijk hier alle diensten van 2grip.

de regie voeren
over verzuim?

De regie voeren over verzuim? Dat kan heel goed met hulp van 2grip. Meer grip op verzuim bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zorgt immers voor betere inzetbaarheid van medewerkers. De pragmatische en persoonlijke benadering, de specialistische kennis en de creativiteit van 2grip garanderen uitstekende resultaten bij het vinden van (arbeids)mogelijkheden en de juiste oplossingen.

meer over ons

ontmoet
ons team