Doe maar
gewoon
beter
2Grip, verzuimregisseurs

Welkom


De regie voeren over verzuim? Dat kan heel goed met hulp van 2grip. Meer grip op verzuim bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zorgt immers voor betere inzetbaarheid van medewerkers. De pragmatische en persoonlijke benadering, specialistische kennis en creativiteit van 2grip garanderen uitstekende resultaten bij het vinden van (arbeids)mogelijkheden en de juiste oplossingen.

2grip is gespecialiseerd in het beperken van de gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit geldt niet alleen in de eerste twee jaar loondoorbetaling, maar ook de 10 jaar aansluitend in WIA en WGA.

2grip ondersteunt bij het voeren van de regie en zorgt voor een strakke sturing. Dat geldt ook de financiële, juridische, arbeidsdeskundige en arbeidsgeneeskundige randvoorwaarden, die nodig zijn voor een optimaal resultaat.

Specialistische kennis van verzuimregie, wetgeving, sociale zekerheid, arbeidsbelasting en HR maken het mogelijk om op basis van feiten structurele oplossingen te vinden, die voor alle partijen goed uitpakken.

2grip gelooft dat duidelijke afspraken, heldere communicatie en eerlijke verwachtingen een stevige basis vormen voor betrokken medewerkers. En dat helpt toekomstig verzuim te voorkomen.

Grip
op
verzuim

 

Verzuimregie abonnement en
ondersteuning eigen regie voor de volle 12 jaar.

 

Lees meer

Grip
op
kosten

 

Sociale zekerheid in Nederland is complex en kostbaar. We leveren inzicht, overzicht en grip op alle geldstromen die hiermee te maken hebben. Ook als een medewerker na twee jaar ziekte de WIA instroomt en u voor nog tien jaar betaalt!

Lees meer

Arbeids-
deskundig-
advies

 

Register arbeidsdeskundigen van 2grip zijn gespecialiseerd in het zoeken naar arbeidsmogelijkheden en re-integratie bij verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Lees meer

Arbeids-
geneeskundig
Advies

 

Begeleiding bij ziekteverzuim, keuringen, PMO en arbeidsgeneeskundige second opinion / expertise.

Lees meer

Waar wij voor staan

2grip levert grip en invloed op verzuim. Zaken bij 2grip zijn niet alleen goed geregeld, ze werken ook kostenbesparend. Groot door niet te groot te worden en de beste willen zijn in ons vak. Dat is 2grip. Een organisatie met een vaste kern van gedreven professionals uit alle disciplines van het speelveld. Samenwerken is onze kracht. Groot zijn wij dankzij onze ambitie om werkelijke en structurele oplossingen te bieden.

  • Wij staan voor een pragmatische en persoonlijke aanpak
  • Wij houden van dit vak!
  • Specialisten met twee benen op de grond
  • Grip op de zaak en de regie in eigen hand
  • Samenwerking met 2grip is altijd maatwerk

Recent nieuws

Coronavirus

Op dit moment is het eerste geval van coronavirus in Nederland vastgesteld. Mensen die in Nederland verkouden zijn of longklachten hebben, hebben nog steeds meer kans dat het een gewone griep betreft dan dat het coronavirus betreft. Het virus verspreidt zich door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door mensen zonder deze klachten een zeer beperkte rol te spelen. In verband met de verspreiding van het coronavirus heeft 2grip een advies opgesteld aan werkgevers. Download het advies hier.

Klanttevredenheidsonderzoek

2grip staat voor kwaliteit! Daarom zijn wij op dit moment bezig met het behalen van een ISO 9001 : 2015 certificering. Met deze certificering verbeteren wij de kwaliteitsnormen van ons bedrijf. Kort samengevat: hiermee verbeteren wij onze dienstverlening. Een onderdeel van de ISO 9001: 2015 certificering is het klanttevredenheidsonderzoek. Via dit onderzoek hebben wij onze klanten gevraagd een mening te geven over 2grip. In het onderstaande formulier is de uitslag van het onderzoek te lezen. Mocht je op basis van dit rapport nog vragen hebben, dan kun je contact met […]

Casus: Ontslag op staande voet vanwege niet meewerken aan re-integratie houdt stand bij rechter

Een werkneemster was op staande voet ontslagen na herhaalde waarschuwingen dat zij niet meewerkte aan haar re-integratie. De bedrijfsarts acht een medewerkster in de thuiszorg in staat re-integratiewerkzaamheden te doen. De medewerkster komt echter niet opdagen. De werkgever geeft haar een schriftelijke waarschuwing dat zij bij niet-meewerken zullen overgaan tot een loonstop. Nadat ze wederom niet meewerkt wordt de loonstop doorgevoerd. De medewerkster gaat ook niet in op herhaalde verzoeken voor een persoonlijk gesprek. Aan de derde uitnodiging wordt wel gehoor gegeven, waarna de loonstop wordt opgeheven. Op 21 maart […]

Ons team

markMark Schulz

Register arbeidsdeskundige/Rov

mirandaMiranda van Munster

Casemanager

Stephan van Houtem 

Partner / bedrijfsarts

Daphne van den Burg

Senior Casemanager

Diane Bouman

Register casemanager en Arbeidsdeskundige

Mark Engels

Arts

Monique van Sas

Officemanager

Officemanager 2grip

Tessa Verhoeven

Officemanager

CONTACT ADRES

Kerkenbos 1049
6546 BB Nijmegen
024 – 35 00 636
regie@2grip.nl

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

FG@2grip.nl

Klachten over de dienstverlening
Klacht@2grip.nl

Nieuwsbrief

OPENINGSTIJDEN

Ma – vr: 09.00 – 17.00 uur
Za: op afspraak
Preact: altijd toegankelijk