privacyverklaring

Dit is het privacyreglement van 2grip B.V. te Nijmegen, handelsregisternummer 51919699, voor haar website https://www.2grip.nl/
Dit reglement geeft u als gebruiker van de website van 2grip inzicht in de gegevens welke 2grip in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we deze gegevens verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden. 2grip respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoongegevens welke worden verwerkt
2grip kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat deze zelf invult op ons contactformulier en/of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Wij kunnen de volgende gegevens van u verwerken:
– Uw (voor- en achter) naam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom 2grip gegevens nodig heeft
2grip verwerkt uw persoonsgegevens om per email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Het doel om uw IP-adres te verwerken wordt nader toegelicht in de alinea betreffende het in kaart bergen van het website bezoek.

Hoelang 2grip gegevens bewaart
2grip bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
2grip verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart bregen websitebezoek
Op de website van 2grip worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 2grip gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
2grip maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan 2grip te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 2grip heeft hier geen invloed op. 2grip heeft Google geen toestemming gegeven om via 2grip verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@2grip.nl. 2grip reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.