coaching, training en mediation

Dat 2grip ingezet wordt als er sprake is van ziekte en arbeidsongeschiktheid is vaak bekend. Dit is ook onze kerntaak.

We vinden het daarnaast belangrijk om preventief mee te denken als het gaat om vitaliteit, gezondheid en werk. Daarom vertellen we je graag meer over coaching & training en mediation.

Coaching en training

Preventie en kennisoverdracht

We vinden het belangrijk om ook aandacht te hebben voor zaken die invloed hebben op vitaliteit, maar nog los staan van een ziekmelding. Heb je hier vragen over, voor jezelf, of voor je organisatie, weet ons dan te vinden. We denken heel graag met je mee, dit kan door kort te overleggen en te sparren, maar ook door bijvoorbeeld de inzet van een training, workshop of coaching.

Omdat iedere organisatie anders is, hebben wij geen standaard trainingen ‘op de plank liggen’. Wij gaan graag met organisaties in gesprek om een analyse te maken. We onderzoeken de behoefte/de vraag en vertalen dat naar een passend antwoord die ook op de lange termijn effect heeft.

Coaching

De coach van 2grip biedt steun tijdens re-integratie door samen met de werknemer te werken aan:

  • Persoonlijke groei
  • Het vergroten van zelfvertrouwen
  • Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Soms ervaar je onvoldoende grip op een situatie. Dit kan komen door bijvoorbeeld ziekte, overbelasting, of een gebeurtenis waar je geen invloed op hebt. Het kan dan prettig zijn samen met een coach weer overzicht te krijgen en de focus te leggen op het verkennen van mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Coaching is praktisch van aard en geen therapie. Coaching kan ook preventief ingezet worden.

maak kennis met de coaches 2grip

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij het conflict oplost wordt met behulp van een onafhankelijke mediator.

Waarom mediation?

In toenemende mate zien we dat (sluimerende) conflicten op het werk de èchte reden is waarom een medewerker verzuimt. De gemoederen zijn vaak zo hoog opgelopen dat betrokkenen de ontstane situatie niet meer zelf kunnen oplossen. Wanneer er juridische stappen genomen zouden worden, kost dat vaak veel tijd en geld en is het nog maar de vraag of het probleem wordt opgelost.

Onze (MfN-geregistreerde) mediators bieden ondersteuning bij het oplossen van het conflict.

Wat doet de mediator?

De mediator bewaakt het proces van de bemiddeling, zorgt voor een goede balans tussen partijen, helpt partijen om echt naar elkaar te luisteren en biedt nieuwe invalshoeken om het probleem te belichten. Een mediator zorgt ook dat onderliggende problemen boven tafel komen.

Een mediator hakt geen knopen door, onthoudt zich van een oordeel of advies en is onpartijdig.

De mediator zorgt voor een prettige ambiance om de gesprekken zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.

maak kennis met de mediators van 2grip

2grip levert op verzuim

  • Wij staan voor een pragmatische en persoonlijke aanpak
  • Zaken zijn niet alleen goed geregeld, maar ook kostenbesparend
  • Grip op de zaak en de regie in eigen handen
maak een afspraak