Risico Inventarisatie

Is uw Risico Inventarisatie & Evaluatie nog up-to-date?

By: | Tags: | Comments: 0 | december 10th, 2018

In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat iedere werkgever – ongeacht de omvang van het bedrijf – een Risico Inventaris & Evaluatie (RI&E) moet opstellen. Naast het opstellen van de RI&E is het ook verplicht om op basis van de bevindingen een plan van aanpak op te stellen.

Aan welke eisen moet de RI&E voldoen?

  • een overzicht geven van alle risico’s die het werk met zich meebrengt;
  • een beschrijving van de mogelijke gevaren en de risico-beperkende maatregelen;
  • een overzicht van risico’s voor bijzondere categorieën werknemers (in ieder geval voor jeugdige werknemers en zwangere of borstvoeding gevende werkneemsters);
  • een beschrijving op welke manier werknemers toegang hebben tot preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en arbodienst;
  • een plan van aanpak met maatregelen om de risico’s te voorkómen of te beperken;
  • bij iedere maatregel uit het plan van aanpak moet worden aangegeven wanneer het wordt uitgevoerd.

Heeft u een RI&E maar vraagt u zich af of die nog actueel is?
In de wet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Het gaat erom dat de RI&E actueel blijft. Dus moet een RI&E worden aangepast bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte technieken. Voorbeelden zijn: de inrichting van een nieuwe productielijn; de uitbreiding van het dienstenpakket; een ingrijpende verbouwing of een ingrijpende wijziging van werknemerstaken.

Wie mag de RI&E toetsen en wat houdt die toetsing in?
In het stroomschema ziet u in één overzicht wie uw RI&E mag toetsen en wat die toetsing inhoudt. Nadat u uw RI&E en plan van aanpak hebt laten toetsen, is het tijd om aan de slag te gaan met de uitvoering van uw plan van aanpak. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. U maakt zo’n plan niet voor niets, dus aan de slag ermee!

Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Zijn de afspraken die u heeft gemaakt nagekomen? Zijn er nog nieuwe zaken aan het licht gekomen die u wellicht in uw plan van aanpak moet verwerken? Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar de oorzaken van eventuele ongevallen of van verzuim. Misschien dat deze om nieuwe maatregelen vragen of dat ze meer prioriteit geven aan plannen die u al gemaakt had. Mocht u hierin ondersteuning wensen kan een veiligheidskundige vanuit 2grip u hierbij helpen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mark Schulz.

You must be logged in to post a comment.