nieuwsbrief_2grip_premie

Premie Werkhervattingskas

By: | Tags: | Comments: 0 | december 10th, 2018

Het UWV heeft onlangs de premies (WGA en ZW) die tezamen de premie Werkhervattingskas vormen gepubliceerd.
De gemiddelde premie voor de WGA blijft in 2019 gelijk. De gemiddelde premie voor de ZW neemt volgend jaar wel licht toe.

Hoe hoog de premie precies is, horen werkgevers eind 2018 via een beschikking van de Belastingdienst. De hoogte van de premie die UWV hanteert, hangt namelijk direct of indirect af van het aantal werknemers dat vanuit uw organisatie de ZW en WGA instroomt.

Wij adviseren u om zodra u de betreffende beschikking van de Belastingdienst heeft ontvangen gebruik te maken van de mogelijkheden om de onderliggende stukken op te vragen bij de Belastingdienst zodat u kunt controleren of de instroom van uw organisatie in de ZW en WGA correct is vastgesteld en daarmee de hoogte van de premie juist is. Er worden regelmatig fouten aangetroffen die leiden tot een te hoge premiebetaling. Wij kunnen u vanuit 2grip ondersteunen om de beschikking te controleren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Miranda van Munster.

You must be logged in to post a comment.