PreAct

grip op verzuim > Ondersteuning eigen regie

Ondersteuning eigen regie

We ondersteunen op verschillende manieren bij het faciliteren en inregelen van uw eigen regie. De volgende elementen kunnen hierbij ondersteunen:

Dossieranalyse individueel verzuim / 2nd Opinion 

  • Heeft u het gevoel dat een dossier niet goed loopt? Resultaat van een dossieranalyse is inzicht in de financiële risico’s, de rolverdeling tussen partijen in het proces en een praktisch advies. U krijgt een actieplan met concreet einddoel.

Praktische ondersteuning

  • Leveren van ondersteuning of tijdelijke opvang van extra werkdruk als casemanager of arbeidsdeskundige.

Coaching van uw eigen interne casemanager

  • Resultaat is een effectieve begeleiding die leidt tot duidelijke processturing, structurele inbedding van casemanagement in uw organisatie, optimale kostenbeheersing en daling van verzuimkosten.

Wij leiden uw verzuimproject, zoals:

  • Onderzoek, analyse en advies naar de beïnvloedbare oorzaken van verzuim
  • Projectleiderschap van het project dat tot doel heeft verzuim(kosten) te verlagen
  • Structurele inrichting van een ‘eigen regie model’ op verzuim
  • Het geven van inzicht in alle geldstromen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Borgen van alle mogelijkheden voor co-financiering bij verzekeraars, benutten van subsidies en premiekortingen en andere financieringsmogelijkheden
  • Inrichten van eigenrisicodragerschap voor de WGA