PreAct

grip op verzuim > Verzuimregie abonnement

Verzuimregie abonnement

Met dit abonnement voldoet u volledig aan uw wettelijke verplichtingen in de Arbowet en kunt u uw arbodienst opzeggen. We geloven dat samenwerking de beste resultaten oplevert en daarbij passen heldere afspraken, korte opzegtermijnen, lage basistarieven, vaste contactpersonen en korte lijnen.

U voert als werkgever zelf de regie, maar kunt snel gespecialiseerde hulp inschakelen. 2grip stuurt desgewenst gevraagd en ongevraagd bij, zodat u zeker weet dat het resultaat optimaal blijft. Dat geeft rust en vertrouwen.

  • Beperking van de verzuimkosten, risico’s en andere gevolgen van verzuim
  • Persoonlijke aanpak, korte lijnen en een vaste contactpersoon
  • Strakke regie op het verzuimproces
  • Aansturen van bedrijfsarts en andere betrokkenen in het proces
  • Beschikking over een innovatief verzuimregie systeem; dit geeft inzicht, duidelijke rapportages en dit helpt verzuim te beheersen, te beïnvloeden en te sturen en voldoet aan alle CBP (privacy) eisen.