PreAct

Welkom

2grip zorgt ervoor dat u werkelijke regie op verzuim heeft. Meer grip op verzuim geeft u lagere kosten door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij zorgen voor goede resultaten door een pragmatische en persoonlijke aanpak, specialistische kennis en creativiteit bij het vinden van (arbeids)mogelijkheden en juiste oplossingen.

2grip is gespecialiseerd in het beperken van de gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit geldt zowel voor de eerste twee jaar loondoorbetaling als voor de 10 jaar daarna in de WIA en WGA. We ondersteunen u in het voeren van de regie, we zorgen voor een strakke sturing en beheersen de financiële, juridische, arbeidsdeskundige en bedrijfskundige randvoorwaarden die nodig zijn voor een optimaal resultaat.

Specialistische kennis van verzuimregie, wetgeving, sociale zekerheid, arbeidsbelasting en HR maakt het mogelijk om op basis van feiten structurele oplossingen te vinden die voor alle partijen goed werken.

We geloven dat duidelijke afspraken, heldere communicatie en eerlijke verwachtingen een goed fundament creëren voor betrokken medewerkers. En dat helpt toekomstig verzuim te voorkomen.